KV62TH จัดกิจกรรมเพื่อสังคม

  “Kv62.th  ดำเนินธุรกิจการพนันเคียงข้างสังคมไทยมายาวนาน ความยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย คือ ลูกค้า และพนักงาน โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการสร้างสังคมที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน” ทุกยอดฝากของท่าน คือรอยยิ้มของสังคมไทย

ขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับสังคม