สิทธิพิเศษและเงื่อนไข VIP

Lv.0 ลูกค้าทั่วไป

เงื่อนไข

Lv.1 Warrior

เงื่อนไข

Lv.2 Mummy

เงื่อนไข

Lv.3 Dark Mummy

เงื่อนไข

Lv.4 Guardian

เงื่อนไข

Lv.5 Anubis

เงื่อนไข

Lv.6 Faroah

เงื่อนไข

Lv.7 God Ra

เงื่อนไข